top of page
Image by Alan Calvert

Biomechanica

Biomechanica bestudeert de bewegingen binnen de mens. De bewegingen vinden plaats door én in spieren, gewrichten, gewrichtskapsels, gewrichtsbanden, pezen en zenuwen. Al deze componenten dienen bij bewegingen goed op elkaar te worden afgestemd. Je moet dit zien als een bewegingsketen. Het ene gewricht beïnvloedt het andere. Indien er beperkingen of blokkades in een gewricht optreden, dan moet er in een ander gewricht gecompenseerd worden door meer of anders te bewegen. Het gewricht, dat wordt beperkt, dwingt een ander gewricht binnen de bewegingsketen dus iets te doen dat eigenlijk niet de bedoeling is. Hierdoor ontstaan overbelastingsblessures, als peesontstekingen e.d. . Deze ontsteking is meestal het gevolg, en niet de oorzaak. Klachten kunnen dus ontstaan op een totaal andere plek dan de oorzaak. Helaas wordt te vaak alleen de aangedane plek behandeld. Hierdoor keert de klacht vaak na sporthervatting of werkhervatting weer terug. In onze praktijk wordt wel gezocht naar de eerder genoemde oorzaak, waardoor sport- of werkhervatting meestal niet tot terugkeer van de klachten leidt.

 

Een voorbeeld: Er komt een wielrenster bij ons met knieklachten. Bij onderzoek blijkt zij een bekkenscheefstand te hebben. Door deze scheefstand is er sprake van een relatief beenlengteverschil. (bij opmeten van de benen blijken deze even lang) Hierdoor draait het “langere” been naar buiten, en wordt het “kortere” been meer belast. In beide knieën kunnen op deze manier klachten ontstaan. Wordt alleen de knie behandeld, dan zullen de klachten bij sporthervatting vaak weer terug komen. De oorzaak is immers niet weggenomen.

 

 

Nog een voorbeeld: Een tennisser komt met klachten van zijn rechterschouder bij ons. Bij onderzoek blijkt er sprake te zijn van een peesontsteking in de schouder. We weten nu wat de pijn veroorzaakt, maar nog niet het ontstaansmechanisme van de klacht. Bij onderzoek blijkt zijn borstwervelkolom en zijn bekken beperkt te zijn in het naar links roteren en het strekken. Deze strekking en rotatie zijn nodig voor het serveren en smashen. De rotatie die normaal in de wervelkolom en het bekken plaats zou vinden wordt nu geforceerd gecompenseerd in de schouder omdat de wervelkolom en het bekken te vroeg stoppen met strekken en roteren door de blokkades. Met als gevolg een overbelasting of inklemming onder het schouderdak van de betreffende pees. De schouder raakt geblesseerd, maar de oorzaak zat o.a. in de rug en het bekken. De pijn is slechts het gevolg en niet de oorzaak. Behandelen we de alleen de schouder tot de klacht weg is, dan zitten de beperkingen in de bewegingsketen van de links rotatie en strekking er nog steeds. Zodra er weer voluit geserveerd wordt, zal de klacht terugkeren. Dit is onnodig. Ten onrechte wordt dan vaak geadviseerd te stoppen met tennis.

 

Onze biomechanische aanpak geeft vele voordelen t.o.v. therapeuten die alleen het pijnlijke gebied behandelen. U kunt dus ook komen als behandeling elders geen effect had. U maakt dan een afspraak voor een second opinion. Aan de hand van een onderzoek wordt gekeken of uw klachten elders in het lichaam hun oorzaak hebben.

bottom of page