top of page

Praktijkreglement

  • Er zijn met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de te vergoeden bedragen voor een consult fysiotherapie. Indien wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, rekenen wij de tarieven als met uw zorgverzekeraar is afgesproken. U zult hier niets van merken of terug zien.

 

  • Voor alle consulten waarover geen prijsafspraak is gemaakt met uw zorgverzekeraar, of die niet (volledig) door uw zorgverzekeraar aan ons worden vergoed, of die buiten uw verzekering vallen, wordt aan U (een deel van) een particulier consult in rekening gebracht.

 

  • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling. Daar waar de zorgverzekeraar in gebreke blijft, worden de kosten aan de patiënt door berekend als particulier consult.

 

  • Afspraken die niet uiterlijk 24 uur (van een werkdag) van te voren worden afgebeld, worden volledig in rekening gebracht als particulier consult. Indien wij de telefoon niet opnemen, spreek dan uw boodschap in. De telefoonbeantwoorder heeft een tijdsweergave zodat gezien kan worden of U tijdig heeft afgebeld.

 

  • De patiënt dient zelf bij te houden wanneer eventuele verlenging moet worden aangevraagd. Indien hij/zij dit te laat doet, waardoor de zorgverzekeraar de tussen liggende consulten niet vergoedt, worden deze als particulier consult doorberekend aan de patiënt.

 

  • Voor de hygiëne geldt:

      -  Niet direct na het sporten binnen komen zonder gedoucht te hebben.
     -  In verband met extra hygiëne stellen wij het op prijs dat u tevens zelf een handdoek meeneemt voor op de      

        behandelbank.

bottom of page