top of page
Klachtenregeling

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn en proberen u volgens de beste evidentie zo snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Mocht u toch een klacht hebben over één van onze fysiotherapeuten, meld dit dan in eerste instantie bij desbetreffende fysiotherapeut. Voelt u zich hierna niet begrepen of gehoord, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van onze beroepsgroep; KNGF.
 


KNGF Klachtenregeling

U kunt bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken.

Klachtencommissie KNGF
Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? 
In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken - bijvoorbeeld een ziekenhuis -, geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht.

Commissie van Toezicht KNGF
Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt namelijk herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst. Bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel is en het langst duurt.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.defysiotherapeut.com

bottom of page