top of page
Sportblessure
Second Opinion

Maar al te vaak hoort een patiënt dat hij maar met zijn klachten moet leren leven of moet stoppen met zijn of haar sport. Soms is dit terecht, echter zolang er geen ziekte is vast gesteld of grove schade aan het bewegingsapparaat is ontdekt, middels röntgenfoto's, MRI-scans of ander radiologisch onderzoek, is het de vraag of dit écht het geval is. Zeker in het geval wanneer er alleen naar het lichaamsdeel waar de klacht zich bevindt is bekeken. Maar al te vaak zien wij patiënten waar de oorzaak van de klacht gelegen is in een ander lichaamsdeel dan de waar de klacht zich bevindt. Door onze biomechanische visie kunnen we de relatie tussen de klacht en het ontstaansgebied van de klacht met elkaar in verband brengen. Vaak verdwijnt of vermindert een klacht namelijk indien ook het ontstaansgebied wordt behandeld! 

 

Ook de manier van krachttraining binnen een revalidatieproces is van groot belang voor een volledig herstel. Krachttraining is niet gewoon wat oefeningen geven met een vast aantal herhalingen met één bepaalde snelheid voor een aantal spiergroepen. Er dienen een aantal stadia te worden doorlopen die het bindweefsel (spieren, pezen en gewrichtsbanden-kapsels) langzaam zwaarder belasten. Dit geldt zowel voor de kracht als voor de snelheid waarmee de oefeningen dienen worden uitgevoerd. Binnen de sportfysiotherapie komt dit naar voren door te trainen middels de Rehaboom. Hierbinnen wordt een sporter opgetraind van blessure tot volledig wedstrijdniveau. Deze opbouw geldt niet alleen voor sportletsels, maar voor alle lichamelijke klachten. Afhankelijk van het gevraagde eindniveau wordt de gehele Rehaboom, of slechts een gedeelte daarvan doorlopen. Tevens geldt ook binnen de krachttraining het biomechanische model. Van de schouder is bijvoorbeeld bekend dat slechts 25% van de geleverde kracht in de schouder zelf wordt gegenereerd. 50% komt uit de romp en 25% uit de benen. Indien er zwakte zit in de spieren buiten de schouder (dit is dus 75%) dient dit in de krachttraining te worden getraind. Hierbij dient de gehele keten te worden getraind die invloed heeft op de schouder. Alleen bij een totale aanpak van behandelen en trainen heeft fysiotherapie de grootste kans van slagen. Dit geldt voor bijna alle gewrichten van het lichaam.

 

Indien u ooit te horen heeft gekregen dat u met uw sport moet stoppen of met uw klachten moet leren leven en u twijfelt hierover na het lezen van de hierboven vermelde informatie; neemt u dan contact met ons op voor een second opinion.

bottom of page