top of page
Image by Terry Shultz P.T.
Orthopedische Revalidatie

Orthopedische revalidatie bestaat uit een combinatie van therapieën die erop gericht zijn u te helpen in het herstelproces na een operatie aan het bewegingsapparaat. Het op een juiste wijze én met de juiste intensiteit opbouwen van de belastbaarheid is essentieel om een revalidatieproces tot een goed en succesvol einde te laten verlopen. De combinatie van een geslaagde operatie en het juiste fysiotherapeutische revalidatieproces leidt in de meeste gevallen tot het beste resultaat.

 

SportFysioLeiden heeft veel ervaring op het gebied van revalidatie na een operatie. Of het hierbij gaat om een operatie aan de knie (o.a. reconstructie van de voorste kruisband / VKB, een meniscus of Totale Knie Prothese), de schouder (labrumplastiek of Reversed Schouderplastiek), de heup (Totale Heup Prothese, labrumletsel), de enkel (enkelbandplastiek, kijkoperatie) of bijvoorbeeld een hernia. Binnen onze praktijk hebben wij op iedere gebied specialisten in huis die u optimaal kunnen begeleiden in het revalidatieproces tot aan het door u gewenste eindniveau.

 

Tijdens een post-operatieve revalidatie wordt aandacht besteed aan: Informeren en adviseren (Wat mag u wel doen én waar kunt u beter nog even mee wachten). Het optimaliseren van de mobiliteit middels therapie en rektechnieken om ervoor te zorgen dat het geopereerde deel van het lichaam weer goed kan bewegen én voldoet aan de voorwaarden om te kunnen starten met oefentherapie. (Een veel gemaakte fout is dat te snel wordt begonnen met het opbouwen van de belasting terwijl het lichaam hier nog niet klaar voor is. Het nog niet optimaal bewegen van een gewricht of bijvoorbeeld een nog te lage belastbaarheid van de geopereerde structuren kan er dan juist voor zorgen dat het herstel nog langer duurt of uitblijft). Het optimaliseren van stabiliteit en het versterken van de spieren middels stabiliteits- en krachttraining in de fitnesszaal. Begeleiding in het hervatten van dagelijkse activiteiten en/of opbouw naar sport-hervatting op het gewenste niveau middels oefentherapie, functionele training en Return-to-Play training gebeurt in onze sportzaal of op het kunstgrasveld. 


SportFysioLeiden maakt deel uit van diverse orthopedische netwerken op het gebied van post-operatieve revalidatie en heeft goede contacten met alle orthopedisch specialisten in de regio Leiden en daar buiten. Diverse collega's zijn aanwezig geweest bij operaties op de operatiekamer waardoor zij precies weten wat er tijdens de desbetreffende operaties is uitgevoerd.

 

Naast post-operatieve revalidatie bieden wij ook pre-operatieve training aan om zo fit als mogelijk de operatie in te gaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het principe "Better in, better out" significant betere resultaten laat zien op het gebied van herstel en functie in vergelijking met mensen die geen voorbereidend traject hebben gevolgd. Een dergelijk preoperatief traject hoeft niet altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut uitgevoerd te worden. U kunt dit, na 1-2x onder begeleiding van een therapeut die u uitlegt hoe te trainen en waar op te letten, zelfstandig doen in de sportschool.

Video: Impressie revalidatie na een voorste kruisbandoperatie

bottom of page