top of page
Specifieke-behandelingen-mulligan-01.jpg.webp
Mulligan Therapy

Brian Mulligan is een wereldwijd bekende manueel therapeut uit New Zeeland. Hij kent vele stromingen binnen de manuele therapie. Hij miste binnen al deze stromingen echter de actieve component tijdens het corrigeren van de gewrichtsstanden. Hij ontwikkelde zijn eigen concept waarbinnen actief bewegen tijdens standscorrectie van een gewricht een essentiële rol speelt. In zijn zoektocht naar perfectionering van zijn concept behaalde hij vele verbluffende resultaten. Hij besloot dat dit concept zo waardevol was voor de patiënt en de therapeut dat hij het moest gaan onderwijzen. Inmiddels wordt zijn concept in veel landen wereldwijd aan fysiotherapeuten en manueel therapeuten gedoceerd.

Mulligan gaat er vanuit dat positiefouten (gewrichten die niet goed op hun plek staan of scheef staan en dus niet goed functioneren) de oorzaak zijn van vele klachten binnen het bewegingsapparaat. Deze zienswijze sluit haarfijn aan bij onze biomechanische visie. Door het gewricht op zijn plaats te drukken en vervolgens de beweging die voorheen pijnlijk was, uit te laten voeren, wordt de normale gewrichtsstand hersteld. De voorheen pijnlijke beweging is nu pijnvrij. De patiënt merkt direct verbetering. Doordat naast correctie ook actief bewogen wordt, wordt mede de “bewegingscognitie” hersteld. Dit houdt in dat het zenuwstelsel zich weer herinnert hoe de beweging oorspronkelijk verliep toen er nog geen klachten waren. Hierdoor bestuurt het zenuwstelsel de omringende spieren hierdoor zoals het moet, waardoor er sneller een blijvend effect optreedt. Je kunt de Mulligan-gedachte vergelijken met een trein. Als een trein goed op de rails staat zal hij makkelijk voortbewegen. Er is geen extra weerstand en de trein doet wat het moet doen. Dit is de normale gewrichtspositie. Indien de trein naast de rail staat kan het nog wel vooruit bewegen, maar ondervind het veel weerstand en zal hij niet uitkomen waar hij naartoe moet. Dit is de positiefout in een gewricht. Door de trein nu terug op de rails te duwen en door te laten rijden voorkom én herstel je problemen. Dit is de positiecorrectie gecombineerd met de actieve beweging zoals Mulligan bedoeld. Alles verloopt nu weer zoals het moet en er zullen geen problemen meer zijn. 

Mulligan heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en heeft dogma’s binnen de fysiotherapie doorbroken betreffende de tenniselleboog, enkelbandletsel en spierverkortingen die ontstaan doordat de klacht reeds jaren bestaat. Regelmatig worden mensen, die al jarenlang klachten hebben en niet volledig kunnen bewegen, met één behandeling in staat gesteld de volledige beweging weer pijnvrij te maken. Dit terwijl hen eerder was verteld dat dit onmogelijk was i.v.m. verkortingen van spieren doordat de klacht er al te lang zit. Van adaptieve spierverkortingen was dus absoluut geen sprake! Het Mulligan-concept is een zeer waardevolle behandel- en zienswijze waarmee we al veel mensen hebben geholpen die de hoop op herstel reeds hadden opgegeven. Ook kan bij klachten die pas kort bestaan heel snel worden geanalyseerd en effectief worden behandeld waardoor het binnen de (top)sport eveneens zeer veel waarde heeft. Herhaaldelijk hebben we pijnlijke bewegingen vlak voor een topsportwedstrijd direct ter plekke verholpen zodat de sporter geen hinder ondervond tijdens de wedstrijd.

bottom of page